Rejestracja kandydatów przez portal elektronicznego naboru: https://lubelszczyzna.edu.com.pl lub składając podanie w sekretariacie szkoły. Po złożeniu wniosku rekrutacyjnego do technikum lub branżowej szkoły I stopnia wydawane jest w sekretariacie szkoły skierowanie na badania lekarskie

30.03.2020 - 09.04.2020
– wprowadzenie do systemu oferty edukacyjnej szkół.

11.05.2020 od godz. 8:00 - 23.06.2020 do godz. 15:00
– rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie ich danych; wybór preferencji przez kandydatów; składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru.

11.05.2020 od godz. 8:00 - 24.06.2020 do godz. 14.00
– weryfikacja dostarczonych podań.

01.06.2020 - 10.06.2020 do godz. 15:00
– wprowadzenie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych.

15.06.2020 - 26.06.2020 do godz. 15:00
– szkoły podstawowe będą dostarczać do systemu dane o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru.

do 30.06.2020 do godz. 15:00
– kandydaci samodzielnie będą wprowadzać do systemu dane o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru.

26.06.2020 - 30.06.2020 do godz. 15:00
– kandydaci będą dostarczać do szkół .ponadpodstawowych pierwszego wyboru dokumenty potwierdzające osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu).

26.06.2020 - 08.07.2020 do godz. 14:00
– szkoły ponadpodstawowe weryfikują zgromadzone w systemie dane o osiągnięciach z dokumentami dostarczonymi przez kandydatów.

08.07.2020 godz. 14:00 - 15:00
– porządkowanie list chętnych.

09.07.2020 godz. 8:00 - 14:00
– symulacja i ostateczny przydział.

10.07.2020 godz. 12:00 - 18:00
– pobranie list zakwalifikowanych do przyjęcia. Ze względu na to, że jest to piątek, listy należy zabezpieczyć do czasu publikacji.

13.07.2020 godz. 8:00
– publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia. Ważne jest, aby listy publikować wewnątrz budynku, ze względu na przepisy RODO.

13.07.2020 od godz. 8:00 - 20.07.2020 do godz. 15:00
– kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów  świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminów.

20.07.2020 godz. 15:00 - 18:00
– pobranie list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

21.07.2020 do godz. 14:00
– publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

21.07.2020 od godz. 14:00 - 31.08.2020 do godz. 15:00
– rekrutacja uzupełniająca; aktualizacja danych, ręczne wprowadzanie decyzji o przyjęciu uczniów w ramach rekrutacji uzupełniającej. Istotne jest, aby aktualizować te dane na bieżąco. Firma Vulcan wprowadza od tego roku możliwość dostępu do danych również w ciągu roku szkolnego, nie tylko podczas rekrutacji.